Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

id879

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01  Bratislava zaslala na Obecnú úrad v Zohore Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku "Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný" a "Skládka odpadov na nebezpečný odpad" prevádzkovateľa A.S.A. Zohor, ktoré dňa 21.02.2013 nadobudlo právoplatnosť.

 

Rozhodnutie SIŽP (.pdf - 1,56 MB)

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie