Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

id870

Zaslanie oznámenia o zmene "Solidifikačná linka v areáli skládky odpadov v Zohore" od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru environmentálneho posudzovania

 

Oznámenie (.pdf - 501 kB)

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie