Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

id804

Slovenská inšpekcia životného prostredia zaslala na Obecný úrad v Zohore na zverejnenie po dobu 60 dní Rozhodnutie – zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku "Skládka odpadov na nebezpečný odpad, 4. fáza výstavby" prevádzkovateľa A.S.A. Zohor, ktoré nadobudlo právoplatnosť 12.12.2012.

 

Rozhodnutie SIŽP A.S.A. (.pdf - 1,92 MB)

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie