Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

id665

Zverejnenie integrovaného povolenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava pre prevádzku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“ prevádzkovateľa A.S.A. Zohor spol. s r.o., ktoré dňa 18.04.2012 nadobudlo právoplatnosť.

 

pdfs Rozhodnutie - SIŽP (3,21 MB)

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie