Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

id646

Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odboru environmentálneho posudzovania o zaslaní správy o hodnotení činnosti „Rozšírenie skládky nebezpečných odpadov v lokalite Zohor“, navrhovateľa A.S.A. Zohor, spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor. Nahliadnuť do správy o hodnotení činnosti „Rozšírenie skládky nebezpečných odpadov v lokalite Zohor“ navrhovateľa A.S.A. Zohor môžete počas úradných hodín na Obecnom úrade v Zhore po dobu 30 dní.

 

V prílohe je priložené Všeobecné zrozumiteľné zhrnutie zo Správy o hodnotení navrhovateľa A.S.A: Zohor, Bratislavská 18 na činnosť „Rozšírenie skládky nebezpečných odpadov v lokalite Zohor.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky do 30 dní od doby, keď bola o správe o hodnotení činnosti informovaná.

 

pdfs Rozšírenie skládky nebezpečných odpadov v lokalite Zohor (3,26 MB)

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie