Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

id639

Oznámenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku “Solidifikačná linka v areáli skládky odpadov v Zohore“ prevádzkovateľa A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51  Zohor, IČO: 31318762. Predmetom žiadosti je povolenie činnosti a schválenie prevádzkového poriadku solidifikačnej linky.

V prílohe:

  1. Zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke (.pdf, 1.20 MB)
  2. Výzva verejnosti, zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou (.pdf, 248 kB)
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie