Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

id562

navrhovanej činnosti „Rozšírenie skládky nebezpečných odpadov v lokalite Zohor“ určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhovateľa A.S.A. Slovensko, spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51  Zohor.

 

pdfs Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti (1.82 MB)

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie