Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

 

blue-recycle-smallNa úradnej tabuli Obecného úradu v Zohore je vyvesené záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia na „Zariadenie na úpravu a zhodnocovanie odpadov pri skládke odpadov v Zohore“. Do tohto záverečného stanoviska môžu občania nahliadnuť počas úradných hodín na vývesnej tabuli Obecného úradu do 6. mája 2011 a zároveň si z neho môžu robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie