Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria


Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Zohor č. 3/2004 o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu schválenému dňa 26.3.2004 uznesením č. 14,

 

ktorým sa mení

 

§ 7

Výška úhrady za opatrovateľskú službu


-          je stanovená hodinovou sadzbou, a to 23.- Sk za jednu hodinu opatrovateľskej službys účinnosťou od  1.1.2008.

JUDr. Eva Michalinová

starostka obce Zohor

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie