Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Základné dokumenty  Verejné obstarávanie  2013  Zákazky nad 1000 €

Verejné obstarávanie 2013

Zákazky nad 1000 € (Výzva na predloženie ponuky)

Veľkosť Popis Dátum
    Tlač obecných novín Zohorský hlas 11-12/2013 cca 20 strán A4 v počte 1250 ks 09.12.2013
    Geodetické práce - zameranie ul. pásu a vyhotovenie GP p.č. 7679/2 28.11.2013
    Montáž káblových prepojov a zemné práce pre preložku 2 ks osvetľovacích stožiarov 13.11.2013
    Dodanie kombinovaného plynového sporáka, nerezového jednodrezu a pracovný stôl 04.11.2013
    Tlač obecných novín Zohorský hlas 09-10/2013 cca 16 strán A4 v počte 1250 ks 01.11.2013
    Inštalácia bezdrôtového zabezpečovacieho elektronického systému pre Dom sociálnych služieb, Dolná 46 01.11.2013
    Dodávka prevzdušňovacích elementov so silikónkaučukovou membránou, demontáž a montáž prevzdušňovacích elementov, dodávka, montáž a kalibrácia kyslíkových sond a nabehnutie technológie 22.10.2013
    Tonery do tlačiarní značky HP: CB 278 A - 1x, CE 505 A - 2x, 363 C8772E 1x magenta, ... 22.10.2013
    Dodanie a montáž plynového kotla a výmena 3 ks vodomerov 17.10.2013
    Vypracovanie projektovej dokumentácie - chodník Školská ulica 30.09.2013
    Vypracovanie projektovej dokumentácie - parkovisko Školská ulica 30.09.2013
    Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu obecnej budovy na Dolnej ul. č. 15 na zdravotné stredisko všeobecného lekára pre dospelých 30.09.2013
524 kB Výzva na vypracovanie PD - chodník Školská ulica new-window 30.09.2013
582 kB Príloha - Výškopis a polohopis new-window  
608 kB Výzva na vypracovanie PD - parkovisko Školská ulica new-window 30.09.2013
16,2 kB Príloha - Výškopis a polohopis new-window  
575 kB Výzva na vypracovanie PD - zdravotné stredisko new-window 30.09.2013
139 kB Príloha č. 1 - Pôdorys budovy new-window  
52 kB Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria new-window  
603 kB Príloha č. 3 - Stanovisko RÚVZ Bratislava new-window  
3,17 MB Príloha č. 4 - Fotodokumentácia new-window  
    Deratizácia a dezinsekcia v priestoroch patriacich obci: Obecný úrad, Kultúrny dom, Miestna ľudová knižnica, ČOV, kanalizácia, Hasičská zbrojnica, Dom smútku, Lekár - špecialista, Detský lekár a vonkajšie priestory 23.09.2013
    Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie uličného pásu na ul. Lozornianska a Domkárska 19.09.2013
    Tonery do tlačiarne značky HP: CB 436 A -1x, CE 505 A - 3x, CE313A - 1x magenta, CE312A - 1x žltá, 363- C8771E - 1x modrá tmavá, C8772E - 2x magenta, C8773E - 1x žltá, C8718E - 1x čierna, C8775E - 1x ružová 17.09.2013
    Kancelárske potreby - kancelársky papier, magnety, príjmový pokladničný doklad s potvrdenkou 16.09.2013
    Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb pri manažmente projektu: "Multifunkčný športový areál obce Zohor" 13.09.2013
    Výroba a montáž brány medzi Kultúrny dom a Dom služieb v Zohore, výroba a montáž nadstavby medzi Kultúrnym domom a obchodom s potravinami a medzi Domom služieb a detským ihriskom 13.09.2013
    Tlač obecných novín Zohorský hlas 07-08/2013 cca 20 strán A4 v počte 1250 ks 09.09.2013
    Výmena vchodových dverí v budove na Kvetnej ul. č. 34 v obci Zohor 09.09.2013
    Oprava výtlkov na miestnych komunikáciach v obci Zohor 02.09.2013
    Oprava komunikácie na ul. Dolná - Dom sociálnych služieb 02.09.2013
    Výroba dvojstranných pamätných medailí (priemer 60 mm, pozlátená, bordová Etua v imitácii koženky) v počte 500 ks 02.09.2013
    Zabezpečenie vyjadrenia správcov podzemných inžinierských sieti, vytýčenie inžinierskych sieti správcami a zameranie vytýčených inžinierských sieti na stavbe: Multifunkčný športový areál obce Zohor 02.09.2013
161 kB Výzva na predloženie ponuky – oprava havarijného stavu učebne MŠ new-window 13.08.2013
60,5 kB Výkaz výmer - Materská škola Zohor new-window  
    Dodanie prevzdušňovacích elementov so silikónkaučukovou membránou, demontáž a montáž prevzdušňovacích elementov, dodávku, montáž a kalibráciu kyslíkových sond a nabehnutie technológie 13.08.2013
    Odstránenie havarijného stavu v učebni materskej školy v obci Zohor 13.08.2013
    Prenájom prenosného dopravného značenia bez montáže pre stavbu: Výstavba chodníka a odstavných plôch na ul. Domkárka a Lozornianska v obci Zohor 01.08.2013
    Kancelárske potreby - kancelársky papier, euroobaly, zakladač pákový 01.08.2013
392 kB Výzva na predloženie ponuky – dodanie reklamnej a pamätnej tabule new-window 29.07.2013
    Dodanie reklamnej a pamätnej tabule 29.07.2013
    Dodanie reklamnej a pamätnej tabule 12.07.2013
    Stravovanie dôchodcov v počte cca 43 ks obedov/deň v období od 29.07.2013 do 30.08.2013 (v pracovné dni) 08.07.2013
    Vytvorenie výtvarného návrhu a sadrových modelov pre razbu plakiet k 700 výročiu obce Zohor 01.07.2013
    Nákup slnečníkov s podstavcami 3 ks 01.07.2013
    Jedálenské kupóny o nominálnej hodnote 3,40 € na rok 2013 v počte cca 320 ks/mesiac 01.07.2013
    Tlač obecných novín Zohorský hlas 05-06/2013 cca 24 strán A4 v počte 1250 ks 01.07.2013
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie