Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Základné dokumenty Rozpočet 2018

Rozpočet 2018

2018 2017 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Návrh rozpočtu na roky 2018 až 2019

Schválený rozpočet na roky 2018 až 2019

Návrh rozpočet na rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018

Zmeny rozpočtu na rok 2018

Finančné plnenie rozpočtu 2018

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie