Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN
obce Zohor - Zmeny a doplnky č. 4

  

VZN č. 1/2018

Príloha č .1 v úplnom znení

Príloha č .1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN
obce Zohor - Zmeny a doplnky č. 5

  

VZN č. 1/2017

Príloha č .1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie