Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Rok 2019

 •          Výmena okien na budove Zubnej ambulancie.
 •           Rekonštrukcia strechy na budove Zubnej ambulancie.
 •           Rekonštrukcia vodovodných rozvodov v Školskej jedálni ZŠ.
 •           Rekonštrukcia Školská ul.
 •           Zateplenie strechy a fasády na pavilónoch „A“ a „B“.

 

Rok 2017

 • Rekonštrukcia Stupavská ul.
 • Rekonštrukcia Poľná ul.
 • Rekonštrukcia ČOV - navýšenie kapacity
 • Oprava chodníka okolo parku na Lábska ul. – Domkárska ul.
 • Vybudovanie parkovisko pri školskej jedálni
 • Čiastočná výmena okien v KD

Rok 2018

 • Rekonštrukcia Mlynská ul.
 • Rekonštrukcia ul. Na Záhumní
 • Chodník Kováčska??? (po vysporiadaní majetkovo-právnych vzťahov)
 • Dobudovanie cestnej komunikácie a chodníka na ul. Dolná – Nám. 1. Mája
 • Postupná rekonštrukcia KD
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie