Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Výsledky volieb

 

Oznamujeme občanom výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných 15.novembra 2014
 

Celkové výsledky

 

Starostom obce na roky 2014 – 2018 sa stal Bc. Martin Zálesňák s počtom platných hlasov 652.

 

Poradie ostatných kandidátov:

 

Gabriela Kafková, Mgr. s počtom hlasov 536


Renáta Duffeková, Ing. s počtom hlasov 193


Andrej Lacko s počtom hlasov 79


Mário Brezanský s počtom hlasov 28

 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

 

 

Martin Zálesňák, Bc. s počtom hlasov 1040

 

Jana Ščasná, Mgr. s počtom hlasov 701

 

Marek Granec, Bc. s počtom hlasov 607

 

Katarína Zálesňáková, Mgr. s počtom hlasov 601

 

Lucia Besedová, Mgr. s počtom hlasov 576

 

Jozef Gerthofer s počtom hlasov 528

 

Miroslav Kovár s počtom hlasov 510

 

Ivan Mackovič, Ing. s počtom hlasov 502

 

Martina Rybárová s počtom hlasov 478

 

Peter Labák, RNDr., PhD.  s počtom hlasov 465

 

Ján Polakovič, Ing. s počtom hlasov 452

 

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

 

POZN.

Nakoľko kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva Martin Zálesňák, Bc. bol zvolený za starostu, nastupuje za poslanca prvý náhradník: Vladimíra Jakabová, Bc.

 

 

Vladimíra Jakabová, Bc. s počtom hlasov 434

 

 

Milan Olejár, Ing. s počtom hlasov 433

 

Marcel Dudek, Ing. s počtom hlasov 426

 

Simon Šomorjai s počtom hlasov 393

 

Igor Kuchár s počtom hlasov 290

 

Marek Stopko s počtom hlasov 274

 

 

Volieb sa zúčastnil

Počet oprávnených voličov - 2707 z toho počet zúčastnených voličov - 1501, to je 55,44%.

 

 

 

Obec Zohor v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 zákona Č. 346/1990 Zb. o vol'bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že vol'by

 

sa budú konať 15. novembra 2014 (sobota) v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.

 

V obci Zohor boli určených dva volebné okrsky, v ktorých budú zriadené nasledovné volebné miestnosti:

 

Volebný okrsok č. 1
Miestom konania vol'by do orgánov samosprávy obcí v okrsku Č. 1 je sobášna miestnosť na Obecnom úrade Zohor, Nám. 1. mája 1 pre voličov bývajúcich na uliciach:
Alberta Hubeka, Bratislavská, Cintorínska, Dolná, Domkárska, Kostolná, Košiarska, Kováčska, Krátka, Krivá, Lábska, Mlynská, Na pasienkoch, Nariadkoch, Na trávnikoch, Na záhumní, Nad potokom, Nám. 1. mája, Nám. Mládeže, Nový rad, Požiarnicka, Stupavská, Tichá


Volebný okrsok č. 2
Miestom konania vol'by do orgánov samosprávy obcí v okrsku Č. 2 je pavilón B Základnej školy, Obchodná ul. 7 pre voličov bývajúcich na uliciach:
Hviezdoslavova, Kvetná, Lozornianska, Na dieloch, Obchodná, Poľná, Sadová,Staničná, Struhárova, Školská, Štúrova, Záhradná, Železničiarska.

 

Obecné zastupitel'stvo v Zohore podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 20. júna 2014 č. 25 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Zohore bude mať celkom 11 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

 1. Mario Brezanský, 48 r., živnostník, Zohor, Lozomianska 5, SMER - sociálna demokracia
 2. Renáta Duffeková, Ing., 47 r., ekonómka, Zohor, Stupavská 17, nezávislá kandidátka
 3. Gabriela Kafková, Mgr., 55 r., prednostka obecného úradu, Zohor, Na záhumní 11, nezávislá kandidátka
 4. Andrej Lacko, 36 r., logista, Zohor, Lábska 13, Kresťanskodemokratické hnutie
 5. Martin Zálesňák, Bc., 42 r., projektant, Zohor, Lábska 18, nezávislý kandidát

 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

 1. Lucia Besedová, Mgr., 31 r., manažérka v zdravotníctve, Zohor, Záhradná 7, nezávislá kandidátka
 2. Marcel Dudek, Ing., 40 r., informatik, analytik, Zohor, Krivá 9, nezávislý kandidát
 3. Jozef Gerthofer, 62 r., živnostník, Zohor, Kvetná 35, nezávislý kandidát
 4. Marek Granec, Bc., 23 r., študent, Zohor, Dolná 59, nezávislý kandidát
 5. Vladimíra Jakabová, Bc., 40 r., účtovníčka, Zohor, Bratislavská 4/A, nezávislá kandidátka
 6. Miroslav Kovár, 35 r., kuchár, živnostník, Zohor, Nám. 1. mája 31, nezávislý kandidát
 7. Igor Kuchár, 48 r., živnostník, Zohor, Požiarnicka 15, nezávislý kandidát
 8. Peter Labák, RNDr., PhD., 47 r., geofyzik, Zohor, Dolná 137, Kresťanskodemokratické hnutie
 9. Ivan Mackovič, Ing., 55 r., IT-špecialista, Zohor, Stupavská 11, nezávislý kandidát
 10. Milan Olejár, Ing., 46 r., ekonóm, Zohor, Bratislavská 25, Kresťanskodemokratické hnutie
 11. Ján Polakovič, Ing., 26 r., teamleiter, Zohor, Dolná 53, nezávislý kandidát
 12. Martina Rybárová, 37 r., ekonomická pracovníčka, Zohor, Krivá 9A, nezávislá kandidátka
 13. Marek Stopko, 40 r., vodič nákladného vozidla, Zohor, Záhradná 29, nezávislý kandidát
 14. Jana Ščasná, Mgr., 28 r., učiteľka, Zohor, Nám. 1. mája 13, nezávislá kandidátka
 15. Simon Šomorjai, 46 r., umelec, Zohor, Lábska 9, Krest'anskodemokratické hnutie
 16. Martin Zálesňák, Bc., 42 r., projektant, Zohor, Lábska 18, nezávislý kandidát
 17. Katarína Zálesňáková, Mgr., 24 r., učiteľka, Zohor, Dolná 37, nezávislá kandidátka
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie