Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

 

 

O z n á m e n i e

 

 

 

Obce Zohor o čase a mieste konania referenda


 

Na základe rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky č. 311/2010 Z.z. o vyhlásení referenda a podľa § 7 ods. 2) zák.č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda  v znení neskorších predpisov  Obec Zohor oznamuje, že

 

 

 

referendum sa bude konať dňa 18. septembra 2010 /sobota/

v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

 

 

 

V obci Zohor  boli vytvorené  dva okrsky na konanie referenda:

 

 

 

Volebný okrsok č. 1 - miestom  konania referenda v okrsku č. 1 je:


sobášna  miestnosť na Obecnom úrade Zohor, Dolná č. 46 pre voličov bývajúcich na uliciach:


Alberta Hubeka, Bratislavská, Cintorínska, Dolná, Domkárska, Kostolná, Košiarska, Kováčska, Krátka, Krivá, Lábska, Mlynská, Na pasienkoch, Na riadkoch, Na trávnikoch, Na záhumní, Nad potokom, Nám. 1. mája, Nám. Mládeže, Nový rad, Požiarnicka, Stupavská, Tichá

 

 

 

Volebný okrsok č. 2 - miestom  konania  referenda  v okrsku č. 2 je:


vestibul Kultúrneho domu Zohor, Obchodná ul. 3 pre voličov  bývajúcich na uliciach:


 

Hviezdoslavova, Kvetná, Lozornianska, Na dieloch, Obchodná, Poľná, Sadová,

Staničná, Struhárova, Školská, Štúrova, Záhradná, Železničiarska.

 

 

 

 

 

 

 

 

V Zohore  26.07.2010

 

 

 

JUDr. Eva Michalinová

 

starostka         

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie