Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

VOĽBY do orgánov samosprávnych krajov

a do orgánov samosprávy obcí 2022

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DELEGOVANIE ČLENOV A NÁHRADNÍKOV DO OKRSKOVEJ KOMISIE

 

  203kB  Delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

 

   89kBZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Zohor 

 105kBZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Zohore 

 

 42kBZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Bratislavského samosprávneho kraja 

 46kBZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ODOVZDÁVANIE  KANDIDÁTNYCH LISTÍN PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

 

Kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí je možné odovzdať najneskôr dňa 30. augusta 2022 do 24,00 hod zapisovateľke miestnej volebnej komisie p. Zuzany Filipovej počas stránkových hodín na Obecnom úrade v Zohore, kancelária č. dverí 101. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

URČENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ

 

 191kBUrčenie volebných okrskov a volebných miestností 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskových volebných komisií

 

Emailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskových volebných komisií je: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPISOVATEĽKA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

 

Starosta obce Bc. Martin Zálesňák vymenoval dňa 6. júla 2022 za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie referentku OcÚ:

p. Zuzana Filipová

Tel.: 02/65961122

Mobil: 0915 700  454

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV OBCE ZOHOR

Obec Zohor v zmysle § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce ZOHOR ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 29.októbra 2022.

Ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. k 10.6.2022 bol počet obyvateľov obce Zohor : 3 616.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce je pri vyššie uvedenom počte obyvateľov 200 podpisov voličov na podpisovej listine.

V Zohore , dňa 6. júla 2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 189 kBRozhodnutie o vyhlásení volieb

 
 Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 

Obecné zastupiteľstvo v Zohore podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


určuje pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Zohore na volebné obdobie 2022-2026:

1. jeden volebný obvod.

2. počet poslancov obecného zastupiteľstva: 11.

 

 352 kBUznesenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie