Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012-2

2012-1
Poradové číslo Zmluvný partner Popis Zverejnená dňa
Platná do
pdf-icon16x16 11/2017 CHYOSLA-STAV, s.r.o.
Zmluva o nájme nebytových priestorov 31.12.2017 -
pdf-icon16x16 10/2017 ZSE Energia, a.s.
Dodatok k Zmluve 24.11.2017 -
pdf-icon16x16 9/2017 Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o pripojení 04.10.2017 -
pdf-icon16x16 8/2017 Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o pripojení 19.09.2017 -
pdf-icon16x16 7/2017 Generali Poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 19.09.2017 -
pdf-icon16x16 6/2017 O2 Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 19.09.2017 -
pdf-icon16x16 5/2017 Generali Poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva 19.09.2017 -
pdf-icon16x16 4/2017 O2 Slovakia, s.r.o.
Kúpna zmluva 14.09.2017 -
pdf-icon16x16 3/2017 AquaLaB s.r.o.
Zmluva o dielo 02.06.2017 -
pdf-icon16x16 2/2017 Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb 30.05.2017 -
pdf-icon16x16 1/2017 ZSE Energia, a.s.
Zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2017 -
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie