Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Zverejnené zmluvy

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012-2

2012-1
Poradové číslo Zmluvný partner Popis Zverejnená dňa
Platná do
pdf-icon16x16 20/2015 SOZA
Hromadná licenčná zmluva 31.12.2015 -
pdf-icon16x16 19/2015 Colný úrad Bratislava
Dohoda o elektronickom doručovaní 23.10.2015 -
pdf-icon16x16 18/2015 Tomáš Horváth
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 27.08.2015 -
pdf-icon16x16 17/2015 Thermo - Clean Bratislava s. r. o.
Dohoda o čistení odpadových vôd v ČOV v Zohore 17.06.2015 -
pdf-icon16x16 16/2015 ZSE Energia, a.s.
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny 02.06.2015 -
pdf-icon16x16 15/2015 ZEDAR s.r.o.
Dodatok k mandátnej zmluve 29.05.2015 -
pdf-icon16x16 14/2015 ZEDAR s.r.o.
Mandátna zmluva 25.05.2015 -
pdf-icon16x16 13/2015 PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM
Zmluva 13.05.2015 -
pdf-icon16x16 12/2015 Obec Zohor
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme a prevádzkovaní kanalizácie 24.03.2015 -
pdf-icon16x16 11/2015 Juraj Gajarský
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 04.03.2015 -
pdf-icon16x16 10/2015 Anna Tóthová
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 04.03.2015 -
pdf-icon16x16 09/2015 Eva Šišuláková
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 04.03.2015 -
pdf-icon16x16 08/2015 SISO, s.r.o.
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 04.03.2015 -
pdf-icon16x16 07/2015 BVS, a.s.
Zmluva o poskytovaní fakturačných údajov pre výpočet stočného 11.02.2015 -
pdf-icon16x16 06/2015 Mária Piačková
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 11.02.2015 -
pdf-icon16x16 05/2015 Ľubomír Šteffek
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 11.02.2015 -
pdf-icon16x16 04/2015 Richard Šimek
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 11.02.2015 -
pdf-icon16x16 03/2015 SBD občanov so sídlom v Pezinku
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 11.02.2015 -
pdf-icon16x16 02/2015 Hana Topolčány Moravčíková
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 11.02.2015 -
pdf-icon16x16 01/2015 O2 Slovakia, s.r.o.
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb 02.02.2015 -
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie