Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012-2

2012-1
Poradové číslo Zmluvný partner Popis Zverejnená dňa
Platná do
pdf-icon16x16 6/2020

Linden law s.r.o.

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností zo zmluvy o poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby 18.12.2020 -
pdf-icon16x16 5/2020

PANEMA Services, s.r.o.

Zmluva o zabezpečení odborného výkonu údržby na verejnej kanalizácii 10.12.2020 -
pdf-icon16x16 4/2020

PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.

Dohoda o ukončení Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 08.12.2020 -
pdf-icon16x16 3/2020

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual 14.10.2020 -
pdf-icon16x16 2/2020

Základná škola pre 1. a 4. ročník s materskou školou Pernek

Dodatok č. 2 k Zmluve zo dňa 01.06.2018 09.07.2020 -
pdf-icon16x16 1/2020

A.J. Audit, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 02.01.2020 -
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie