Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Zverejnené objednávky

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Poradové číslo Dodávateľ Popis Zverejnená dňa
pdf-icon16x16
10/2013 Gazda, spol. s r. o. Snežná fréza
20.12.2013
pdf-icon16x16
9/2013 Eva Fratričová Odstránenie závady na kanalizácii
18.12.2013
pdf-icon16x16
8/2013 ROTA plus s.r.o. Pracovný odev
02.12.2013
pdf-icon16x16
7/2013 TOPSET Solutions s.r.o. Kontajnery
27.11.2013
pdf-icon16x16
6/2013 KWESTO s.r.o. IBC Kontajnery
03.07.2013
pdf-icon16x16
5/2013 TECHNOPLUSS s.r.o. Servis frekfenčného meniča
19.04.2013
pdf-icon16x16
4/2013 Miroslav Mifkovič Oprava dúchadla
04.04.2013
pdf-icon16x16
3/2013 Miroslav Mifkovič Servis PČS
04.04.2013
pdf-icon16x16
2/2013 Miroslav Mifkovič Oprava dúchadla
15.02.2013
pdf-icon16x16
1/2013 TOPSET Solutions s.r.o. Licencia programu WinCITY Voda 2x
24.01.2013
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie