Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Zverejnené objednávky

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Poradové číslo Dodávateľ Popis Zverejnená dňa
pdf-icon16x16
07/2015 Slovenská pošta, a. s.
Tlačivá
05.11.2015
pdf-icon16x16
06/2015 ROTA plus s. r. o.
Pracovný odev
05.11.2015
pdf-icon16x16
05/2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s.
Fakturačné podklady
07.10.2015
pdf-icon16x16
04/2015 Slovenský hydrometeorologický ústav Údaje o prietoku
03.08.2015
pdf-icon16x16
03/2015 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Údaje o kvalite toku
03.08.2015
pdf-icon16x16
02/2015 Miroslav Mifkovič
Rezacie zariadenie
09.06.2015
pdf-icon16x16
01/2015 Wolf & Linden s.r.o.
Právne služby
08.06.2015
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie