Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

sobd

 

 

Sčítací formulár, ktorý nájdete už 15. 2. 2021 na www.scitanie.sk
Všetky aktuálne novinky spojené so sčítaním nájdete na: www.scitanie.sk/aktuality/prehlad-sprav
 
 link s informatívnym videom na webstránku obce

     https://vimeo.com/471290558

alternatívne:

     https://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUo

link na najčastejšie otázky k SODB 2021

     https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vaszaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

otázky a odpovede k SODB: 

     Kto pomôže obyvateľom pri sčítaní? - YouTube

     Čím bude výnimočné sčítanie v roku 2021? - YouTube

_________________________________________________________

   80 kBLeták  

 
   71 kBInzercia 
 
 201 kBPlagát 
 

_________________________________________________________

 

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) - POTREBNÉ INFORMÁCIE

 

1. fáza projektu – Sčítanie domov a bytov

v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

 

2. fáza projektu – Sčítanie obyvateľov

v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

_________________________________________________________

 

Základné otázky a odpovede k sčítaniu domov a bytov:

Na Slovensku sa  doteraz uskutočňovalo tradičné sčítanie. V roku 2021 bude ako integrované sčítanie. V čom je základný rozdiel? 

Základný rozdiel je v tom, že sa budú využívať okrem údajov od obyvateľov aj údaje z rôznych zdrojov (administratívnych zdrojov údajov). Obyvatelia sa na sčítaní domov a bytov nebudú zúčastňovať. Sčítanie domov a bytov sa už začalo 1. 6. 2020 a trvá do 12. februára 2021. V druhej fáze sa sčítavajú obyvatelia a to od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie je jedinečné svojou online elektronickou formou v prvej aj druhej fáze. Na oboch fázach veľmi úzko spolupracujeme so samosprávou.

Sčítanie domov a bytov sa koná podľa nového konceptu, teda bez účasti obyvateľov?

Áno, ide o elektronické sčítanie, ktoré realizuje samospráva. Pred začiatkom sčítania Štatistický úrad SR pripravil podklady a predvyplnil obciam existujúce údaje, určených zamestnancov obcí sme zaškolili a majú k dispozícii videá, dokumenty a školiace materiály. S údajmi teda v obciach pracujú výlučne zaškolené osoby, ktoré majú prístup do systému. Tým, že bola mimoriadna situácia z dôvodu COVID-19, pristúpili sme k e-learningovej forme školenia a vyškolili sme v krátkom čase 5 313 osôb. Do elektronického systému sčítania sa nám k dnešnému dňu zapojili všetky obce.                                            

Aké informácie prinesie sčítanie domov a bytov?

+ Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo.

+ Získame prehľad o formách vlastníctva bytov.

+ Budeme vedieť počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch.

+ Zistíme, ako Slováci bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie byty, alebo naďalej väčšie a ako sa táto preferencia líši podľa regiónov.

+ Nadobudneme nové podrobnejšie informácie o obnove budovy z pohľadu obvodového plášťa, strechy a okien.

+ Dozvieme sa, koľko podlažné domy u nás prevládajú.

+ Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn a kanalizáciu.

+ Získame prehľad o zdrojoch tepla, aj to, či centrálne zásobovanie teplom víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.

Ako napríklad môže Slovensko využiť údaje so sčítania?

Na plánovanie novej infraštruktúry a budovanie ciest.

Na plánovanie budovania nových materských škôl, predškolských zariadení a základných škôl.

Na plánovanie zriadenie nových stacionárov pre dôchodcov.

Na plánovanie budovania nájomných bytov a ich reálna potreba v konkrétnych regiónoch SR.

SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Na Slovensku má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca roku 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do konca roku 2024. Informácie k SODB nájdete na adrese www.scitanie.sk.

Podmienky upravuje osobitný zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a opatrenia ŠÚ SR.

Čím bude výnimočné sčítanie v roku 2021? - YouTube

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie