Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12. septembra zomrel náš občan IVAN KOLDAN vo veku 77 rokov, posledne bytom Zohor, Domkárska 29.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené (dňa) 16. septembra od 12 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 13 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

 


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. septembra zomrela naša občianka MATILDA KAČOVÁ rodená Ružičková vo veku 79 rokov, posledne bytom Zohor, Staničná 17.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené (dňa) 18. septembra od 15,30 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,30 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. septembra 2015 zomrela naša občianka Anna Vícenovárodená Šimeková vo veku 86 rokov, posledne bytom Zohor, Domkárska 8.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 4. septembra 2015 od 10,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore  o 11,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. augusta 2015 zomrela naša občianka Hermína Guttovárodená Kimličková vo veku 84 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 89.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 10. augusta 2015 od 16,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. júla 2015 zomrel náš občan Ján Pavlík vo veku 60 rokov, posledne bytom Zohor, Na riadkoch 2.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v utorok 28. júla 2015 od 15,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že zomrel náš občan 

Jaroslav Havran vo veku 59 rokov, posledne bytom Zohor, Krivá 4.

 

Pohreb zosnulého bude 23. júna 2015 o 15,00 v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 17. júna 2015 zomrela naša občianka Angela Sabolová, rodená Kostková vo veku 77 rokov, posledne bytom Zohor, Domkárska 34.

   

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 22. júna 2015 od 15,30 v rímsko-katolíckom kostole v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou o 16,00 hod.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. júna 2015 zomrel náš občan Jozef Horváth vo veku 67 rokov, posledne bytom Zohor, Požiarnicka 16.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 10. júna 2015 od 14,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. júna 2015 zomrel náš občan Ľubomír Krištof vo veku 31 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 39.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 5. júna 2015 od 13,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. mája 2015 zomrela naša bývalá občianka Viola Bírová, rodená Masarovičová vo veku 47 rokov, posledne bytom Plavecký Štvrtok, predtým Zohor, Na záhumní 15.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 22. mája 2015 od 12,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore  o 13,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. mája 2015 zomrel náš občan Norbert Kovár vo veku 42 rokov, posledne bytom Zohor, Lábska 7.

 

Rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 18. mája 2015 o 16,30 hod. v krematóriu v Bratislave.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 8. mája 2015 zomrel náš občan Dominik Burianvo veku 75 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 116.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 13. mája 2015 od 14,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. apríla 2015 zomrela naša bývalá občianka Etela Matlovičová, rodená Valovičová vo veku nedožitých 85 rokov, posledne bytom Vrbovce, predtým Zohor, Kováčska ulica. 

 

Pohreb zosnulej bude v utorok 28. apríla 2015 o 14,30 hod. vo Vrbovciach pri Myjave. 

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 15. apríla 2015 zomrela naša občianka Blažena Slobodová, rodená Balážová vo veku 54 rokov, posledne bytom Zohor, Školská 3.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 17. apríla 2015 od 16,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore  o 17,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. apríla 2015 zomrela naša občianka Júlia Kiretová, rodená Krištofová vo veku  57 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 132.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 15. apríla 2015 od 13,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12. apríla 2015 zomrela naša občianka Eva Danihelová, rodená Krištofová vo veku  61 rokov, posledne bytom Zohor, Námestie 1. mája 17.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 14. apríla 2015 od 13,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore  o 14,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 9. apríla 2015 zomrel náš občan Milan Švehla, vo veku nedožitých 84 rokov, posledne bytom Zohor, Bratislavská 15.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené dňa 13. apríla 2015 od 14,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hod.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. marca 2015 zomrela naša bývalá občianka Marta Kožuchová, rodená Kimličková vo veku 78 rokov, posledne bytom Bratislava Karloveská 27, predtým Zohor Kvetná ulica.

 

Pohreb zosnulej bude v piatok 3. apríla 2015 o 13,45 hod v krematóriu v Zlíne. 

Spopolnené telesné pozostatky zosnulej budú uložené v Zohore.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 22. marca 2015 zomrel náš občan Filipko Heinrich vo veku 15 rokov, posledne bytom Zohor, Kováčska 16.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené dňa 25. marca o 14:30 hod.  priamo v rímsko-katolíckom kostole v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15:30 hod.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. marca 2015 zomrela naša občianka Mária Pavláskovárodená Šimková vo veku  84 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 126.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 6. marca 2015 od 11,30 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 12,30 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. februára 2015 zomrel náš občan František Zálesňák vo veku 81 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 37.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v utorok 10. februára 2015 od 11,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 12,00 hodine.

 

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. februára 2015 zomrel náš občan Jozef Majerník vo veku 68 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 7.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v utorok 10. februára 2015 od 14,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

 

 

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie