Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 13. decembra zomrel náš občan Adolf KOVÁR vo veku 81 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 34.

 

Pohreb sa začne vo štvrtok 17. decembra o 14,30 hod pred Domom smútku rozlúčkou so zosnulým, následne sa uskutoční pohrebný obrad, ktorý bude pokračovať svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.

 

    Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. decembra 2020 zomrel náš občan Štefan LABÁK vo veku 88 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 137.

 

Pohreb sa začne vo štvrtok 10. decembra o 14,30 hod pred Domom smútku rozlúčkou so zosnulým, následne sa uskutoční pohrebný obrad, ktorý bude pokračovať svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. novembra zomrela naša občianka Štefánia TOMÁŠKOVÁ rodená Bertovičová vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 53.

 

Pohreb sa začne vo štvrtok 26. novembra o 14,30 hod pred Domom smútku rozlúčkou so zosnulou, následne o 15,00 hod sa uskutoční pohrebný obrad, ktorý bude pokračovať svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. novembra zomrel náš bývalý občan Miroslav Lukovský vo veku 66 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Dolná 86.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční dňa 10. novembra 2020 o 16,15 hodine v bratislavskom krematóriu.

                 

         Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. novembra zomrela naša občianka Oľga NEMCOVÁ rodená Danišová vo veku 75 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 51.

 

Rozlúčka so zosnulou sa bude konať v piatok 6. novembra o 13,00 hodine bez svätej omše v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. novembra zomrela naša občianka Alojzia KRIŽANOVÁ rodená Merková vo veku nedožitých 95 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 24.

 

Rozlúčka so zosnulou sa bude konať v stredu 4. novembra o 16,00 hodine bez svätej omše v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!

 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 18. októbra zomrela naša bývalá detská lekárka MUDr. Mária Mihályová vo veku 75 rokov po dlhom a namáhavom boji so zákernou chorobou.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. októbra zomrela naša bývalá občianka Mária KOTRÍKOVÁ rodená Kostková vo veku nedožitých 70 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Nám. 1 mája 9.

 

Rozlúčka so zosnulou sa bude konať v stredu 14. októbra o 14,00 hodine bez svätej omše v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. augusta 2020 zomrela naša bývalá občianka Naďa ORTHOVÁ rodená Hricová vo veku 42 rokov, posledne bytom Plavecký Štvrtok, predtým Zohor, Školská 3.

 

 Rozlúčka so zosnulou sa bude konať v stredu 9. septembra o 15,00 hodine na obecnom cintoríne v Plaveckom Štvrtku. Telesné pozostatky budú prevezené na kremáciu.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 8. augusta 2020 zomrel náš občan Ondrej MISTRÍK vo veku nedožitých 66 rokov, posledne bytom Zohor, Staničná 19.

 

Pohreb zosnulého začne svätou omšou vo štvrtok 13. augusta o 17,00 hodine a po svätej omši sa uskutoční pohrebný obrad.

     

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. júla zomrela naša občianka Mária HAVLÍKOVÁ rodená Valovičová vo veku nedožitých 83 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 32.

 

Pohreb zosnulej začne svätou omšou v sobotu 11. júla o 13,00 hodine a po svätej omši sa uskutoční pohrebný obrad.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. júna zomrela naša občianka Miroslava KOLENIČOVÁ rodená Sirotová vo veku 91 rokov, posledne bytom Zohor, Poľná 7.

 

Pohreb zosnulej začne svätou omšou v sobotu 20. júna o 11,00 hodine a po svätej omši sa uskutoční pohrebný obrad.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. júna 2020 zomrel náš občan Michal VRABLEC vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Školská 1.

 

Pohreb zosnulého začne svätou omšou v piatok 12. júna o 16,00 hodine a po svätej omši sa uskutoční pohrebný obrad.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. mája 2020 zomrel náš občan Stanislav PETRÍK vo veku 57 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 11.

 

Pohreb zosnulého začne svätou omšou v piatok 29. mája o 14,00 hodine a po svätej omši sa uskutoční pohrebný obrad.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. mája zomrela naša občianka Anna ŠVEHLOVÁ rodená Partlová vo veku nedožitých 97 rokov, posledne bytom Zohor, Bratislavská 15.

 

Pohrebné obrady začnú v utorok 19. mája o 15,30 hod pred Domom smútku v Zohore. Zádušná svätá omša bude o 16,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. mája zomrela naša občianka Paulína LÍZALOVÁ rodená Seková vo veku nedožitých 66 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 107.

 

Pohrebné obrady začnú v pondelok 18. mája o 14,00 hod pred Domom smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 15. mája zomrela naša občianka Terézia FUMAČOVÁ rodená Šteffeková vo veku nedožitých 88 rokov, posledne bytom Zohor, Cintorínska 7.

 

Pohrebné obrady začnú v pondelok 18. mája o 15,30 hod pred Domom smútku v Zohore. Zádušná svätá omša bude o 16,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. mája 2020 zomrel náš občan Pavel URBANIČ vo veku 69 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 32.

 

Pohrebné obrady začnú v stredu 13. mája o 14,00 hod svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore. Po omši pokračuje obrad pred Domom smútku.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. apríla zomrela naša bývalá občianka Mária KOPENCOVÁ rodená Jánošová vo veku nedožitých 80 rokov, posledne bytom Jindřichův Hradec, Česká republika, predtým Zohor, Požiarnicka ulica.

 

     Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 18. apríla 2020 zomrel náš občan Štefan ŠVAJDLENKA vo veku 56 rokov, posledne bytom Zohor, Na pasienkoch 30.

 

Pohrebné obrady začnú v utorok 21. apríla o 16,00 hod bez svätej omše pred Domom smútku v Zohore v úzkom rodinnom kruhu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 13. apríla 2020 zomrel náš občan Adolf RYBÁR vo veku nedožitých 79 rokov, posledne bytom Zohor, Kvetná 27.

 

Pohrebné obrady začnú vo štvrtok 16. apríla o 14,00 hod bez svätej omše pred Domom smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie