Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. januára 2017 zomrel náš bývalý občan Miroslav Jurkovič vo veku nedožitých 62 rokov, posledne bytom Malacky, predtým Zohor, Sadová ulica 29.

   

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 25. januára 2017. O 13,00 hodine bude zádušná sv. omša v dolnom kostole v Malackách a rozlúčka pokračuje o 14,00 hodine na novom cintoríne na Vinohrádku v Malackách.

   

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. januára 2017 zomrela naša bývalá občianka, rehoľná sestra Raymunda Bernardína Rybárová, vo veku 94 rokov, posledne bytom Charitný dom Báč, predtým Zohor Dolná ulica 87.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 17. janára 2017 o 11,00 v Báči.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12. januára 2017 zomrela naša občianka Anna Kovárová, rod. Kimličková, vo veku 89 rokov, posledne bytom Zohor Krátka ulica 7.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 18. januára 2017 od 13,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. decembra 2016 zomrel Valentín Martinkovič, vo veku 62 rokov, posledne bytom Plavecký Štvrtok Vampíl, predtým Zohor, Požiarnicka ulica 21.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 22. decembra 2016 od 14,30 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12. decembra 2016 zomrel náš občan Bohuslav Zálesňák, vo veku 68 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 3.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 15. decembra 2016 od 13,30 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne v dome smútku o 14,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. decembra 2016 zomrela naša občianka Anna Tichá, rod. Haramiová vo veku 85 rokov, posledne bytom Zohor Záhradná ulica 30.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 6. decembra 2016 od 13,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. novembra 2016 zomrela naša občianka Amália Kimličková, rod. Mackovičová vo veku 77 rokov, posledne bytom Zohor Školská ulica 1.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 30. novembra 2016 od 13,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 24. novembra 2016 zomrela naša občianka Jozefa Hubeková, rod. Sovičová vo veku 69 rokov, posledne bytom Zohor Na dieloch 3.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 29. novembra 2016 od 10,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 11,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. novembra 2016 zomrela naša bývalá občianka Anna Zmekovárodená Valovičová vo veku 93 rokov, posledne bytom Malacky, predtým Zohor, Kováčska ulica.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 23. novembra 2016 o 12,00 hodine na novom cintoríne v Malackách.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. októbra 2016 zomrela naša bývalá občianka Mária Šporánková, rodená Masarovičová vo veku 52 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Na záhumní 15.

  

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 18. novembra 2016 o 10,00 hodine na miestnom cintoríne v Zohore.

  

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. novembra 2016 zomrela naša občianka Soňa Pobehová, rod. Košková vo veku 49 rokov, posledne bytom Zohor Bratislavská ulica 29.

  

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 11. novembra 2016 od 11,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 12,00 hodine.

  

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. novembra 2016 zomrela naša bývalá občianka Mária Hranickárodená Ščepánková vo veku 69 rokov, posledne bytom Jeseník, predtým Zohor, Dolná ulica 48.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 4. novembra 2016 o 14,00 v Jeseníku.

 

Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. novembra 2016 zomrela naša občianka Mária Halásová, rod. Kubrická vo veku 73 rokov, posledne bytom Zohor, Kováčska 6.

  

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 4. novembra 2016 o 14,00 hodine v Pezinku, časť Cajla.

  

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. októbra 2016 zomrel náš občan Alojz Pavlačič, vo veku 76 rokov, posledne bytom Zohor, Domkárska ulica 3.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 28. októbra 2016 od 15,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. októbra 2016 zomrela naša bývalá občianka Eva Augustovičová Višňovská, rodená Dudeková vo veku 70 rokov, posledne bytom Malacky.

  

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 14. októbra 2016 o 14,00 hodine vo farskom kostole v Malackách.

  

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. septembra 2016 zomrela naša občianka Ľubica Chmelovávo veku 43 rokov, posledne bytom Zohor Kováčska ulica 11.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 16. septembra 2016 od 14,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. septembra 2016 zomrel Tomáš Valovič, vo veku nedožitých 85 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Krátka ulica 2.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 9. septembra 2016 o 16,30 hodine v kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore, a následne v dome smútku v Zohore.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. augusta 2016 zomrela naša občianka Viera Doková, rod. Suchová vo veku 63 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 16.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 18. augusta 2016 o 11:00 hodine v krematóriu v Bratislave.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 12. augusta 2016 zomrela naša občianka Anna Kimličková, rod. Ščasná vo veku 68 rokov, posledne bytom Zohor, Požiarnicka 9.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 16. augusta 2016 od 16:00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17:00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. júla 2016 zomrela Anna Ivanová, rod. Šurinová vo veku 81 rokov.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 5. augusta 2016 od 12,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 13,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 30. júla 2016 zomrel Milan Gutta vo veku 65 rokov, posledne bytom Bratislava, Námestie Hraničiarov 9.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 2. augusta 2016 o 17,00 hodine v rímsko-katolíckom kostole v Zohore. 

 

Česť jeho pamiatke!         

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie