Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. októbra 2017 zomrel náš bývalý občan Milan Rybár vo veku 60 rokov, posledne bytom Malacky, predtým Zohor, Na riadkoch 8.

  

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 11. októbra 2017 od 14,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

  

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. septembra 2017 zomrela naša občianka Terézia Vachálková, rod. Martinkovičová vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor Dolná 69.                    

  

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 6. septembra 2017 od 13,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine. 

  

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. augusta 2017 zomrel náš občan František Šteffek, vo veku 52 rokov, posledne bytom Zohor, Staničná ulica 1.

  

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 15. augusta 2017 o 8,00 hodine v krematóriu v Bratislave.

  

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. augusta 2017 zomrel náš občan Jaroslav Ščepánek, vo veku 61 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 11.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 9. augusta 2017 od 16,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. augusta 2017 zomrel náš občan Anton Struhár, vo veku 77 rokov, posledne bytom Zohor, Struhárova 24.

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 11. augusta 2017 od 15,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 24. júla 2017 zomrel Peter Jablonický, vo veku nedožitých 45 rokov, posledne bytom Zohor, Domkárska ulica 7.

  

Pohreb zosnulého bude vo štvrtok 27. júla 2017 v Jablonovom. Svätá omša je o 15,30 hodine a posledná rozlúčka so zosnulým bude o 16,00 hodine.

   

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 9. júla 2017 zomrela naša občianka Františka Kimličková, rod. Mifkovičová vo veku 82 rokov, posledne bytom Zohor, Na pasienkoch 2.               

  

Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 13. júla 2017 o 14,45 hodine v krematóriu v Bratislave.

Odchod autobusu bude o 14,00 hodine od požiarnej zbrojnice.

   

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 30.júna 2017 zomrel náš občan František Stríbinský, vo veku 76 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 2.

   

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v utorok 4. júla 2017 od 10,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 11,00 hodine. 

    

Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. júla 2017 zomrel náš občan František Polák, vo veku 72 rokov, posledne bytom Zohor, Na záhumní 27.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 6. júla 2017 od 16,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. júna 2017 zomrel náš občan Jozef Sláma, vo veku 66 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 147.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 28. júna 2017 od 16,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hodine.

 

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. júna 2017 zomrela naša občianka Mária Havranová, rod. Mackovičová vo veku 76 rokov, posledne bytom Zohor Lozornianska ulica 29.

  

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 7. júna 2017 od 15,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

  

Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. júna 2017 tragicky zomrela naša občianka Silvia Bertovičová vo veku 36 rokov, posledne bytom Zohor Hviezdoslavova ulica 16.

  

Pohreb zosnulej bude v stredu 7. júna 2017 o 8,00 hod. v krematóriu v Bratislave.

  

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. mája 2017 zomrel náš občan Ivan Fóra, vo veku 57 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná ulica 40.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v pondelok 8. mája 2017 od 10,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 11,00 hodine.

  

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. apríla 2017 zomrela naša občianka Vlasta Švitlerová, rod. Vlčková vo veku 95 rokov, posledne bytom Zohor Mlynská ulica 11.    

             

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 4. mája 2017 od 15,00 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

   

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. apríla 2017 zomrela naša občianka Anna Gerthoferová, rod. Chmelová vo veku 91 rokov, posledne bytom Zohor Kvetná ulica 35.

  

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 28. apríla 2017 o 16,30 hodine v Dome smútku v Lábe.

  

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 18. apríla 2017 zomrela naša občianka Paulína Antalová, rod. Grancová vo veku 92 rokov, posledne bytom Zohor Dolná ulica 74.

    

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v sobotu 22. apríla 2017 od 10,30 hod. v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 11,00 hodine.

    

Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 17. apríla 2017 zomrel náš občan Milan Šurina, vo veku 72 rokov, posledne bytom Zohor, Kováčska ulica 16.

  

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v pondelok 24. apríla 2017 od 13,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

  

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 8. apríla 2017 zomrel náš občan Peter Nerád, vo veku 52 rokov, posledne bytom Zohor, Sadová ulica 15.

  

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v utorok 11. apríla 2017 od 13,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

  

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. apríla 2017 zomrel náš bývalý občan Vladimír Lacko vo veku 64 rokov, posledne bytom Rohožník, predtým Zohor, Na záhumní 41.

   

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 6. apríla 2017 od 15,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

      

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 27. marca 2017 zomrel náš občan František Valovič, vo veku 76 rokov, posledne bytom Zohor, Sadová ulica 26.

  

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 30. marca 2017 od 15,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

   

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 13. februára 2017 zomrel náš občan Emil Rybár, vo veku nedožitých 87 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 87.

  

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 17. februára 2017 od 10,30 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne v dome smútku o 11,00 hodine. Zádušná sv. omša bude o 17,30 v rímsko-katolíckom kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore.

   

Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 13. februára 2017 zomrel náš občan Vít Horváth, vo veku nedožitých 90 rokov, posledne bytom Zohor, Železiničiarska 6.

  

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 20. februára 2017 o 10,15 hodine v krematóriu v Bratislave.

  

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. februára 2017 zomrel náš občan Ján Kimlička, vo veku 60 rokov, posledne bytom Zohor, Požiarnicka ulica 17. 

  

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 9. februára 2017 o 8,45 hodine v krematóriu v Bratislave.

   

Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie