Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. apríla zomrela naša občianka Anna SUCHOVÁ rodená Urbaničová vo veku 71 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 31.

 

Pohreb zosnulej začne v utorok 4. mája svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie