Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. marca zomrel náš občan Alojz OŽVOLD vo veku nedožitých 76 rokov, posledne bytom Zohor, Struhárova 48.

 

Pohreb zosnulého sa uskutoční v stredu 10. marca o 16,00 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie