Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. novembra zomrela naša občianka Alojzia KRIŽANOVÁ rodená Merková vo veku nedožitých 95 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 24.

 

Rozlúčka so zosnulou sa bude konať v stredu 4. novembra o 16,00 hodine bez svätej omše v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!

 

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie