Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. mája zomrela naša občianka Paulína LÍZALOVÁ rodená Seková vo veku nedožitých 66 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 107.

 

Pohrebné obrady začnú v pondelok 18. mája o 14,00 hod pred Domom smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 15. mája zomrela naša občianka Terézia FUMAČOVÁ rodená Šteffeková vo veku nedožitých 88 rokov, posledne bytom Zohor, Cintorínska 7.

 

Pohrebné obrady začnú v pondelok 18. mája o 15,30 hod pred Domom smútku v Zohore. Zádušná svätá omša bude o 16,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie