Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. februára 2020 zomrela naša občianka Angela JUROVÝCHOVÁ, rodená Strošová vo veku 97 rokov, posledne bytom Zohor, Na trávnikoch 15.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 7. februára o 10,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne obradom na cintoríne o 11,30 hodine. Po obrade nasleduje svätá omša v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie