Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. októbra 2019 zomrel náš občan Ladislav DÚBRAVČÍK vo veku 71 rokov, posledne bytom Zohor, Na záhumní 15.

 

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v utorok 29. októbra o 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a  svätá omša bude po obrade v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie