Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 18. apríla zomrel náš občan Štefan KOVÁR, vo veku nedožitých 38 rokov, posledne bytom Zohor, Stupavská 15.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 26. apríla o 13,30 hod v Dome smútku v Kláštore pod Znievom. Po skončení obradu sa uskutoční zádušná omša v Rímsko-katolíckom kostole v Kláštore pod Znievom.

 

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie