Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. apríla zomrela naša občianka Terézia ZÁLESŇÁKOVÁ, rodená Sabolová vo veku 85 rokov, posledne bytom Zohor, Bratislavská 7.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 5. apríla od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,30 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 30. marca zomrel náš občan Vendelín FUMAČ vo veku nedožitých 100 rokov, posledne bytom Zohor, Školská 20.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 10. apríla od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie