Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. marca zomrel náš občan MUDr. Juraj WENDL CSc., vo veku 63 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 16.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 30. marca 2019 o 11,00 hod v obradnej sieni Krematória v Bratislave.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 26. marca zomrela naša bývalá občianka Valéria KIMLIČKOVÁ, rodená Voltemarová vo veku 72 rokov, posledne bytom Zohor, Stupavská ulica.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 1. apríla od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie