Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 24. februára zomrela naša občianka Magda RYBÁROVÁ, rod. Drugdová vo veku 90 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná ulica.

 

Pohreb zomrelej bude v piatok 1. marca o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie