Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. februára zomrela naša občianka Anastázia Urbaničová, rod. Slezáková  vo veku nedožitých 94 rokov, posledne bytom Zohor, Lozornianska 14.

 

Pohreb zosnulej začne obradom na miestnom cintoríne v Zohore vo štvrtok 7. februára o 16:00 hod a bude pokračovať svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.                         

           

    Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie