Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 3. novembra zomrela naša občianka Mária SLEZÁKOVÁ, rod. Strošová vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 133.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 7. novembra od 14,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,00 hodine.

                                                             

      Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie