Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. októbra zomrela naša občianka Mária NERÁDOVÁ, rod. Rybárová vo veku 88 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 28.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 8. októbra od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

                                              

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie