Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 30. septembra zomrel náš občan Milan HYKA, vo veku 66 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 6.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 5. októbra od 12,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 13,30 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie