Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 24. septembra zomrela naša občianka Otília VIŠVADEROVÁ, rod. Soldánová vo veku 60 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 33.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 27. septembra od 15,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

                                              

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie