Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom,  že dňa 20. septembra  zomrel náš bývalý občan Viliam ŠTEFFEK, vo veku 84 rokov, posledne bytom Láb, predtým Zohor, Nám. mládeže.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 24. septembra o 15,00 hod v Dome smútku v Lábe.

 

     Česť jeho pamiatke!

 

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie