Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 11. augusta zomrela naša občianka Gizela KRIŠTOFOVÁ, rod. Bangová vo veku 73 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 42.    

          

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 15. augusta od 14,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou o 15,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie