Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. júla zomrela naša občianka Eva RYBÁROVÁ, rod. Piačková vo veku 70 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 54.              

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 31. júla od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. júla zomrela naša občianka Melánia HAVRANOVÁ, rod. Zálesňáková vo veku 85 rokov, posledne bytom Zohor, Mlynská 14.              

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v stredu 1. augusta od 13,00 hod v rímsko-katolíckom kostole v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou o 14,00 hodine.

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie