Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. júla zomrel náš občan František TRÚCHLY, vo veku 65 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 10.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 27. júla o 13,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

      Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie