Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 23. júla zomrel náš občan Jozef MIFKOVIČ, vo veku 66 rokov, posledne bytom Zohor, Bratislavská 11.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 26. júla o 11,00 hod na v Dome smútku v Zohore. Telesné pozostatky budú prevezené na kremáciu.

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie