Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. júla zomrela naša občianka Mária RÁBEKOVÁ, rodená Antalová, vo veku 77 rokov, posledne bytom Zohor, Bratislavská 5.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 23. júla od 13,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hodine.

 

      Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie