Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. apríla zomrela naša bývalá občianka Mária RYBÁROVÁ, rod. Šteffeková vo veku nedožitých 87 rokov, posledne bytom Malacky, predtým Zohor, Na riadkoch 8.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v sterdu 25. apríla od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko - katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod.

                                              

    Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 20. apríla zomrela naša bývalá občianka Štefánia PEKÁRKOVÁ, rod. Hubeková vo veku 74 rokov, posledne bytom Malacky, predtým Zohor, Kováčska ulica.                 

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 26. apríla o 15,30 hod na novom cintoríne  v Malackách.

                                              

  Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie