Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. apríla zomrela naša občianka Júlia Hrnčiarová, rod. Križanová vo veku nedožitých 89 rokov, posledne bytom Zohor, Sadová 17.                     

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v utorok 10. apríla od 16,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hodine.

                     

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. apríla zomrel náš občan František Vasek, vo veku 73 rokov, posledne bytom Zohor, Staničná 9.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené vo štvrtok 12. apríla od 16,00 hodiny v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 17,00 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie