Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 8. marca zomrela naša občianka Anna Ščepánková, rod. Šurinová vo veku 90 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 13.            

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 12. marca od 15,00 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hodine.

 

Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie